Tannregulering til barn

 

Tennene brukes til å tygge maten og dessuten har de betydning for det sosiale og for talen. Derfor er det like viktig at bittet er riktig som at tennene ser pene ut når man smiler. Heldigvis er det ingen motsetning i disse ønskene. Med tannregulering kan vi korrigere både bitt og tannstilling. Under kan du lese litt praktisk informasjon om behandlingen

 
 
Kjeveortoped Inger Marie Lund Eilertsen.png

Kjeveortoped Inger Marie Lund Eilertsen

Kjeveortoped Lidunn Hovlandsdal

 
 

Første besøk

Ved første besøk vil behovet for tannregulering bli vurdert og diskutert. Noen bittfeil kan behandles med løse plater (gommer) mens andre må behandles med apparatur som limes på tennene Vi tilbyr det nyeste og beste innen tannregulering og vil anbefale det som er best egnet for hver enkelt pasient. Vi foreslår en behandlingsplan basert på tidsbruk, behandlingstid og dine ønsker og gir en omtrentlig kostnad. Når vi er enige og behandlingsplanen er klar, begynner vi.

Det er viktig at pasienten møter til oppsatte timer. Tiden mellom hver kontroll er ikke tilfeldig. Vi gjør oppmerksom på at det er svært vanskelig å gjøre om timeavtaler på kort varsel, da alle som er under behandling har fått sine timer tilpasset sitt behandlingsopplegg lang tid i forveien. Forsøk derfor å møte til den timen du har fått. Behandlings-resultatet avhenger av jevnlig oppmøte. Ikke møtt timer blir belastet. Vi prøver å holde oppsatte timeavtaler, men det hender vi er forsinket. Dersom samarbeidet svikter kan dette føre til:

  • Lengre behandlingstid

  • Dårligere resultat

  • Større kostnader

  • Flere tannlegebesøk

 
 
 
 

Akutthjelp

I løpet av behandlingstiden vil de fleste ha behov for hjelp utenom oppsatte timer. Dersom noe stikker eller går i stykker, ber vi dere om å ta kontakt. Ved behandlings-start kan klosser på reguleringen løsne. Husk alltid å ringe før dere kommer.

 

Renhold

Regulering på tennene øker risikoen for hull og tannkjøttbetennelse. Det er derfor svært viktig å holde tennene rene. Tenner og regulering børstes grundig hver kveld. Det er spesielt viktig å pusse ved overgang tann\ tannkjøtt og mellom klossene. Alle som har regulering bruke fluor. Vi anbefaler fluor skylle-væske.

 

Hva kan jeg spise?

Du kan spise vanlig mat, men skal ikke tygge harde ting som sukkertøy og seige søtsaker som karameller. Bit ikke på blyanter og harde gjenstander. Reguleringen løsner fort hvis du pirker i munnen med fingrene. Regulering som løsner gjentatte ganger, vil forsinke behandlingen. Plate\ gom og annet avtagbar apparatur, må passes godt på. Disse apparaturene er kostbare, og må erstattes av pasienten selv hvis de blir ødelagt eller borte.

 

Tenner som har vært utsatt for slag

I noen tilfeller har tenner vært utsatt for slag. I noen tilfeller er disse tennene reparert med fylling. Hvis denne fyllingen skulle falle av under behandlingen, må den repareres av henvisende tannlege (skoletannlege).

 

Forhold som påvirker behandlingsresultat

Stell av tenner og regulering: Dårlig tannpuss øker fare for hull og tannkjøttbetennelse. Regelmessig besøk hos allmennpraktiserende tannlege eventuelt tannpleier, er å anbefale.

 

Bruk av strikker og bøyle

Når kreftene fra strikker og bøyle virker over lengre tid, vil tennene flytte seg til ønsket posisjon. Resultatet avhenger av at apparaturen brukes som avtalt. Ikke dra nattbøylen ut mens den er festet til nakkestroppen, bøylen kan sprette tilbake og gjøre skade!

 

Uforutsigbare faktorer som kan påvirke behandlingsresultatet

Vekst:
Vekst av kjeven kan vanskeliggjøre behandlingen. I spesielle tilfeller kan senvekst av kjevene medføre behov for kirurgi i voksen alder, hvis bittfeilen ønskes korrigert.

Muskulære vaner:
Munnpusting, sugevaner, tungepress ved svelging, kan i noen tilfeller hindre tennene i å flytte seg til riktig plass. Det kan også medføre at tenner flytter seg tilbake når reguleringen fjernes.

Skadede tenner:
En tann som har vært utsatt for skade, kan gradvis dø. Dersom det oppstår fargeforandring eller betennelse i tannen under behandling, blir rotfylling nødvendig.

Rotforkortelse:
Hos noen pasienter kan man registere noe rotforkortelse mens reguleringen pågår. I sjeldne tilfeller kan dette medføre at behandlingen må avbrytes.

 

Betaling

Dere får tilsendt fakturaer etterhvert som behandlingen går fremover. Det er viktig å merke pasientens navn og KID-nummer ved betaling.