reggis-smil_2.jpg

Hos Reggis er vi opptatt av barnets tannstilling. Og av barnet bak tannstillingen.

 

For et barn på 8 – 10 år kan tannregulering lyde spennende, men også litt skremmende. Noen gleder seg, andre gruer seg og lurer på om det gjør vondt. I virkeligheten er det litt kjipt å gå med reggis over lang tid. Men det er tross alt verdt ubehaget.

Hos Reggis tar vi oss alltid tid til å forklare hva vi gjør og hvorfor. På en måte barna forstår. Det er barnet bak tannreguleringen vi skal samarbeide med gjennom måneder, kanskje år. Derfor er det er viktig å skape forståelse for at det vil ta tid og at det krever tålmodighet. Med god informasjon får vi også bedre resultater, blant annet fordi barna forstår at de må pusse ekstra godt når de har regulering på tennene.


Kontakt oss gjerne for konsultasjon på tlf: 67 58 80 40


Mer enn et pent smil
Tannregulering handler om mer enn pene smil. Alle vil gjerne at tennene skal stå pent på rekke, men like viktig er det å ha et normalt bitt slik at tyggefunksjonen blir best mulig og tennene ikke får slitasjeskader. Overbitt eller underbitt, skjevt bitt eller dypt bitt og mellomrom er alle eksempler på tilstander vi kan korrigere. Det er mer skånsomt å flytte på tenner og kjeve når ansiktet er i vekst. Det er derfor viktig at barnet ikke henvises for sent til spesialist.