Priser

Tannregulering tar tid. Lang tid med mange besøk hos reguleringstannlegen må til før en behandling kan regnes som avsluttet. Som oftest varer behandlingen 1 ½ - 2 år, andre ganger tar det enda lenger tid. Det er tiden vi som spesialister bruker og det avanserte utstyret som utgjør den største kostnaden i en behandling.

 

Dersom barnet er klar til å starte behandling, vil alle røntgenbilder og eventuelt avtrykk for modeller bli tatt. Før behandlingsstart vil det bli gitt skriftlig behandlingsforslag. Dette er en kontrakt med prisoverslag. Denne må signeres før behandlingen starter. Pasienter over 20 år får ingen refusjon fra trygdekontoret. Det er fri prissetting på alle tannlegetjenester, også for tannregulering.

Trygden har egne fastsatte takster for kjeveortopedisk behandling. Dessverre blir disse ikke alltid regulert i takt med prisutviklingen. Det er derfor en differanse mellom trygdekontorets satser og våre takster. Alle pasienter får skriftlig kostnadsoverslag før behandling. Trygdekontoret dekker deler av kjeveortopedisk behandling på bakgrunn av fastsatte refusjonsgrupper. Bittavviket er avgjørende for hvilken gruppe man kommer inn under:

 
 

Behandling

Innledende: kr 4 000 - 10 000
Ortopedisk: kr 5 000 - 11 000
Apparatur, 1 kjeve: kr 10 000 - 20 000
Apparatur, 2 kjever: kr 20 000 - 30 000

* Kostnader ved tannregulering etter at refusjon er trukket fra.

Refusjon grupper

GRUPPE REFUSJONS SØSKEN
ANDEL MOD. *

Gruppe A: 100% 0%
Gruppe B: 75% 90%
Gruppe C: 40% 60%
Gruppe D: 0% 0%

* Søskenmoderasjon gjelder for familier som allerede har hatt utgifter på ett eller flere barn med kjeveortopedisk behandling.

Refusjon tjenester

TJENESTE PRIS RT*

Konsultasjon 1 035 380
Røntgen oversikt 655 210
Røntgen profil 685 280

* Refusjon fra Trygdekontoret.

 
 

Et mer nøyaktig prisoverslag vil bli gitt etter konsultasjon. Vi gjør oppmerksom på at prisforskjellen er et resultat av de ulike refusjonsgruppene. Komplikasjonsgraden samt behandlingstidens lengde er også av betydning for honoraret. 

NB! En kjeveortopedisk behandling strekker seg over lang tid, og uforutsette ting kan inntreffe. Dersom vi i løpet av behandlingen ser at overslaget ikke vil holde, vil du få beskjed om dette.

 

Ønsker du en uforpliktende konsultasjonstime?