Priser

Tannregulering tar tid. Lang tid med mange besøk hos reguleringstannlegen må til før en behandling kan regnes som avsluttet. Som oftest varer behandlingen 1 ½ - 2 år, andre ganger tar det enda lenger tid. Det er tiden vi som spesialister bruker og det avanserte utstyret som utgjør den største kostnaden i en behandling.

 

Bestill gjerne en uforpliktende konsultasjonstime. Deretter, dersom barnet er klar til å starte behandling, vil alle røntgenbilder og eventuelt avtrykk for modeller bli tatt. Før behandlingsstart vil det bli gitt skriftlig behandlingsforslag. Dette er en kontrakt med prisoverslag som må signeres før behandlingen starter. 

Behandlingsbehovet er bestemt ut fra de kriteriene som fremkommer av henvisnings skjemaet fra Den offentlige tannhelsetjenesten. Helfo yter fra 0 - 100% refusjon av offentlig takst. Ved klart behandlingsbehov dekkes 40% og ved stort behandlingsbehov dekkes 75% av offentlig takst. Fra og med barn nr. to økes refusjonen fra henholdsvis 40% til 60% og fra 75% til 90%. Våre honorar ligger ca 25% over offentlig takst.

Behandlingen må starte senest det kalenderåret pasienten fyller 20 år for at refusjon skal kunne gis.

Alle pasienter får kostnadsoverslag med informasjon om den aktuelle refusjonen fra Helfo. Ved eventuelle uklarheter om prisene, vær vennlig å ta kontakt med kontoret.

 
 

Kostnader

Kostnader ved tannregulering etter
at refusjon er trukket fra:


Innledende: kr 4 000 - 10 000
Ortopedisk: kr 5 000 - 11 000
Apparatur, 1 kjeve: kr 10 000 - 20 000
Apparatur, 2 kjever: kr 20 000 - 30 000

 

Refusjon grupper

Søskenmoderasjon gjelder for familier som
allerede har hatt utgifter på ett eller flere
barn med kjeveortopedisk behandling.


Gruppe A: Refusjonsandel: 100% / Søsken mod: 0%
Gruppe B: Refusjonsandel: 75% / Søsken mod: 90%
Gruppe C: Refusjonsandel: 40% / Søsken mod: 60%
Gruppe D: Refusjonsandel: 0% / Søsken mod: 0%

Bittavviket er avgjørende for hvilken gruppe man kommer inn under.

 

Refusjon tjenester

Refusjon fra Trygdekontoret:


Konsultasjon: kr 1 035 / Refusjon: kr 380
Røntgen oversikt: kr 655 / Refusjon: kr 210
Røntgen profil: kr 685 / Refusjon: kr 280

 
 
 

Et mer nøyaktig prisoverslag vil bli gitt etter konsultasjon. En konsultasjonstime er ikke bindende. Vi gjør oppmerksom på at prisforskjellen er et resultat av de ulike refusjons gruppene. Komplikasjons graden samt behandlingstidens lengde er også av betydning for honoraret. 

NB! En kjeveortopedisk behandling strekker seg over lang tid, og uforutsette ting kan inntreffe. Dersom vi i løpet av behandlingen ser at overslaget ikke vil holde, vil du få beskjed om dette.

 

Ønsker du en uforpliktende konsultasjonstime?