Priser

Dersom barnet er klar til å starte behandling, vil alle røntgenbilder og eventuelt avtrykk for modeller bli tatt.

Før behandlingsstart vil det bli gitt skriftlig behandlingsforslag. Dette er en kontrakt med prisoverslag. Denne må signeres før behandlingen starter.

Pasienter over 18 år får ingen refusjon fra trygdekontoret.

Vi tilbyr gunstig finansiering hos Resurs Bank. Ring 47 32 74 76 for lånebetingelser.

Det er fri prissetting på alle tannlegetjenester, også for tannregulering.

Trygden har egne fastsatte takster for kjeveortopedisk behandling. Dessverre blir disse ikke alltid regulert i takt med prisutviklingen. Det er derfor en differanse mellom trygdekontorets satser og våre takster.

Alle pasienter får skriftlig kostnadsoverslag før behandling.

Trygdekontoret dekker deler av kjeveortopedisk behandling på bakgrunn av fastsatte refusjonsgrupper. Bittavviket er avgjørende for hvilken gruppe man kommer inn under:

 

 

GRUPPE
Gruppe A:
Gruppe B:
Gruppe C:
Gruppe D:

REFUSJONSANDEL
100% 
75%
40%
0%

SØSKENMODERASJON *

90%
60%
0%

 

* Søskenmoderasjon gjelder for familier som allerede har hatt utgifter på ett eller flere barn med kjeveortopedisk behandling.

 

 

TJENESTE
Konsultasjon
Røntgen oversikt
Røntgen profil

PRIS
720
585
694

REFUSJON FRA TRYGDEKONTORET
315
205
330

 

 

KOSTNADER VED TANNREGULERING (etter at refusjon er trukket fra)

  • Innledende behandling: 4 000 - 10 000 kr
  • Ortopedisk behandling: 5 000 - 11 000 kr
  • Fast apparatur i en kjeve: 8 000 - 16000 kr
  • Fast apparatur begge kjever: 12 000 - 24 000 kr

Et mer nøyaktig prisoverslag vil bli gitt etter konsultasjon. Vi gjør oppmerksom på at prisforskjellen er et resultat av de ulike refusjonsgruppene. Komplikasjonsgraden samt behandlingstidens lengde er også av betydning for honoraret.

NB! En kjeveortopedisk behandling strekker seg over lang tid, og uforutsette ting kan inntreffe. Dersom vi i løpet av behandlingen ser at overslaget ikke vil holde, vil du få beskjed om dette.