Behandling

Reguleringstannlegene på Stabekk tilbyr det nyeste innen kjeveortopedi for barn, ungdom og voksne.
Vi tar imot nye pasienter og har kort ventetid.

Generell praktisk informasjon om behandlingen finner du under.
Les gjerne mer om de ulike bahandlingsformene også:

første besøk

Ved første besøk vil behovet for tannregulering bli vurdert og diskutert. Noen bittfeil kan behandles med løse plater (gommer) mens andre må behandles med apparatur som festes til tennene (vanlig eller usynlig regulering; invisalign). Vi tilbyr det nyeste og beste innen tannregulering og vil anbefale det som er best egnet for hver enkelt pasient. Vi foreslår en behandlingsplan basert på tidsbruk, behandlingstid og dine ønsker og gir en omtrentlig kostnad. Når vi er enige og behandlingsplanen er klar begynner vi.

Det er viktig at pasienten møter til oppsatte timer. Tiden mellom hver kontroll
er ikke tilfeldig. Vi gjør oppmerksom på at det er svært vanskelig å gjøre om timeavtaler på kort varsel, da alle som er under behandling har fått sine timer tilpasset sitt behandlingsopplegg lang tid i forveien. Forsøk derfor å møte til den timen du har fått. Behandlingsresultatet avhenger av jevnlig oppmøte. Ikke møtt timer blir belastet. Vi prøver å holde oppsatte timeavtaler, men det hender vi er forsinket.

Dersom samarbeidet svikter kan dette føre til:

  • Lengre behandlingstid
  • Dårligere resultat
  • Større kostnader
  • Flere tannlegebesøk

AKUTTHJELP

I løpet av behandlingstiden vil de fleste ha behov for hjelp utenom oppsatte timer. Dersom noe stikker eller går i stykker, ber vi dere om å ta kontakt. Ved behandligsstart er det vanlig at klosser på reguleringen løsner. Det er også vanlig å få mellomrom mellom tennene.Husk ALLTID å ringe før dere kommer.

RENHOLD

Regulering på tennene øker risikoen for hull og tannkjøttsbetennelse. Det er derfor svært viktig å holde tennene rene. Tenner og regulering MÅ børstes grundig morgen og kveld. Det er spesielt viktig å pusse ved overgang tann\tannkjøtt. > Alle som har regulering MÅ bruke FLUOR. Vi anbefaler fluor skyllevæske.

HVA KAN JEG SPISE?

Du kan spise vanlig mat, men bør ikke tygge harde ting som sukkertøy. Seige søtsaker som karameller, setter seg fast på reguleringen og er vanskelig å fjerne. Bit ikke på blyanter og harde gjenstander.Reguleringen løsner fort hvis du pirker i munnen med fingrene Regulering som løsner gjentatte ganger, vil forsinke behandlingen. Plate\gom og annet avtagbart apparatur, må passes godt på. Disse apparaturene er kostbare, og må erstattes av pasienten selv hvis de blir borte.

TENNER SOM HAR VÆRT UTSATT FOR SLAG

I noen tilfeller har tenner vært utsatt for slag. I noen tilfeller er disse tennene reparert med fylling. Hvis denne fyllingen skulle falle av under behandlingen, må den repareres av henvisende tannlege (skoletannlege).

FORHOLD SOM PÅVIRKER BEHANDLINGSRESULTAT

Stell av tenner og regulering: Dårlig tannpuss øker fare for hull og tannkjøtsbetennelse. Regelmessig besøk hos almennpraktiserende tannlege eventuelt tannpleier, er å anbefale.

BRUK AV STRIKKER OG BØYLE

Når kreftene fra strikker og bøyle virker over lengre tid, vil tennene flytte seg til ønsket posisjon. Resultatet avhenger av at apparaturet brukes som avtalt.
IKKE DRA NATTBØYLEN UT MENS DEN ER FESTET TIL NAKKESTROPPEN, BØYLEN KAN SPRETTE TILBAKE OG GJØRE SKADE.

UFORUTSIGBARE FAKTORER SOM KAN PÅVIRKE BEHANDLINGSRESULTATET

Vekst:
Uvanlig vekst av kjeven kan vanskeliggjøre behandlingen. Dette kan føre til at tennene flytter på seg etter at regulerinegen er tatt av. I spesielle tilfeller kan senvekst av kjevene medføre kirurgi.

Muskulære vaner:
Munnpusting, sugevaner, tungepress ved svelging, kan i noen tilfeller hindre tennene i å flytte seg til riktig plass. Det kan også medføre at tenner flytter seg tilbake når reguleringen fjernes.

Skadede tenner:
En tann som har vært utsatt for skade, kan gradvis dø. Dersom det oppstår fargeforandring eller betennelse i tannen under behandling, blir rotfylling nødvendig.

Rotforkortelse:
Hos de fleste pasienter kan man registere noe rotforkortelse som følge av reguleringen. I sjeldne tilfeller kan dette medføre at behandlingen må avbrytes.

BETALING:

Dere får tilsendt fakturaer etterhvert som behandlingen går fremover. Det er viktig å merke pasientens navn og fakruranummer ved betaling.
 

Webpublisering med Siteman CMS